Δίκαιο και τεχνολογία

Δικηγόρος ηλεκτρονικού εγκλήματος

Βασίλειος Τσιότσικας

3/24/2024

Iδρυτής και senior partner στο δικηγορικό γραφείο ITLawyers στην Αθήνα. Μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών από το 2004. Ειδικεύεται στο δίκαιο του διαδικτύου και έχει μεγάλη εμπειρία τόσο σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

https://www.itlawyers.gr/