Το δικηγορικό γραφείο

Ποιοί είμαστε, Πως λειτουργούμε

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς του με απόλυτη υπευθυνότητα και συναίσθηση των αναγκών τους.

Σκοπός μας η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των εντολέων μας και η διεκπεραίωση των υποθέσεων τους με γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων συμπεριλαμβάνει δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση, ενέργειες και συμβουλές.

Περιπλανηθείτε στο διαδικτυακό μας τόπο για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε καθώς και για την ανεύρεση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία του κράτους και της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μη διστάσετε να υποβάλλετε ερωτήσεις!                              itlawyers.gr

Βασίλειος Τσιότσικας
Βασίλειος Τσιότσικας

Βασίλειος Τσιότσικας, LL.B, LL.M, DPO

Ειδίκευση

Ο Βασίλης ίδρυσε το γραφείο ITLAWYERS το 2004.

Ειδικεύεται στο δίκαιο του διαδικτύου και έχει μεγάλη εμπειρία τόσο σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, όσο και σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Ως ποινικολόγος έχει ασχοληθεί εκτενώς με υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα σχετικά με Η/Υ, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ηλεκτρονικό έγκλημα).

Σπουδές

Ο Βασίλης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη νομική το 1999 στη Μεγάλη Βρετανία, στο University of Wales, Aberystwyth. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Διαπραγματεύσεις το 2001, από το Kingston University. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Το 2019 έλαβε επιτυχώς διαπίστευση Data Protection Officer.

Αικατερίνη Ιωαννίδου, LL.B, LL.M, LL.M

Ειδίκευση
Η Κατερίνα συνεργάζεται με το γραφείο ITLAWYERS από το 2005. Έκανε άσκηση στο Νομικό Τμήμα του Κλάδου Ναυτιλίας της Εμπορικής Τράπεζας. Ειδικεύεται στο ναυτικό και διεθνές εμπορικό δίκαιο και έχει εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των συμβάσεων.
Σπουδές
Η Κατερίνα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη νομική το 1999 στη Μεγάλη Βρετανία στο Kingston University. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Ναυτικό Δίκαιο το 2000 από το University of Wales, Cardiff και μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο το 2001 από το University of London, Queen Mary & Westfield College. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2004.

ioannidou katerina, lawyer itlawyers.gr
ioannidou katerina, lawyer itlawyers.gr

Μαριέττα Γεωργούλια, LL.B, LL.M

Ειδίκευση

Η Μαριέττα συνεργάζεται με το γραφείο ITLAWYERS από το 2007. Έκανε άσκηση στο Νομικό Τμήμα της Εμπορικής Τράπεζας. Ειδικεύεται στο ναυτικό δίκαιο και έχει εκτενή δικαστική εμπειρία σε όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Η Μαριέττα συνεργάζεται και σήμερα με μεγάλο τραπεζικό όμιλο.

Σπουδές

Η Μαριέττα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη νομική το 1999 στη Μεγάλη Βρετανία στο University of Central England, Birmingham. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Ναυτικό Δίκαιο το 2000 από το University of Wales, Cardiff. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2003.

ιτλαςυερσ αι
ιτλαςυερσ αι