Δικαιώματα Κατηγορούμενου

Tο δικαστήριο έλαβε υπόψη του, μεταξύ των άλλων, και την απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον του Ανακριτή, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωσθέντα έγγραφα ούτε της πρωτόδικης, ούτε της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των αντίστοιχων πρακτικών των αποφάσεων αυτών, το περιεχόμενη της απολογίας δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό ο κατηγορούμενος στερήθηκε του δικαιώματός του να προβεί σε δηλώσει και εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής.

Βασίλειος Τσιότσικας

5/13/2021

ITLAWYERS
ITLAWYERS

Απόλυτη ακυρότητα - Παιδική πορνογραφία - Δικαιώματα κατηγορούμενου -. Αναιρείται λόγω απόλυτης ακυρότητας η καταδικαστική απόφαση για κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου ουσίας. Για τον σχηματισμό της καταδικαστικής του κρίσης το δικαστήριο έλαβε υπόψη του, μεταξύ των άλλων, και την απολογία του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ενώπιον του Ανακριτή, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωσθέντα έγγραφα ούτε της πρωτόδικης, ούτε της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των αντίστοιχων πρακτικών των αποφάσεων αυτών, το περιεχόμενη της απολογίας δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό ο κατηγορούμενος στερήθηκε του δικαιώματός του να προβεί σε δηλώσει και εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής.

Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 65/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ναυσικά Φράγκου, Γρηγόριο Κουτσοκώστα-Εισηγητή, Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού και Σταματική Μιχαλέτου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ν. Μ. του Δ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ Παπαδάκη, για αναίρεση της υπ'αριθ. 595, 597, 642/2019 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και o αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στην υπ'αριθ.πρωτ. 113/8-1-2020 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 124/2020.

Αφού άκουσε Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 8-1-2020 αίτηση (ασκηθείσα με δήλωση, που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αυθημερόν) του Ν. Μ. του Δ., κατοίκου .., για αναίρεση της απόφασης 595, 597, 642/2019 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος για την αξιόποινη πράξη της προμήθειας, κατοχής και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου, η παραγωγή του οποίου (υλικού παιδικής πορνογραφίας) συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους κατ' εξακολούθηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών, ανασταλείσα υπό όρο για τέσσερα (4) έτη, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, περιέχει δε λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β', Δ' και Ε' του ΚΠοινΔ (απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε, έλλειψη ακρόασης κατά το άρθρο 172 παρ. 2 του ΚΠοινΔ, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων) και, συνεπώς, είναι παραδεκτή.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 362 και 365 του ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσης του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, εγγράφων που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, επιφέρει, κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα, διότι στερείται, έτσι, ο κατηγορούμενος του δικαιώματος να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά με το αποδεικτικό αυτό μέσο (άρθρο 358 του ΚΠοινΔ), εκτός αν τα έγγραφα αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή το περιεχόμενό τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα.

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του 595, 597, 642/2019, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών κήρυξε τον αναιρεσείοντα-κατηγορούμενο ένοχο, με τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' και ε' του ΠΚ, για την αξιόποινη πράξη της προμήθειας, κατοχής και διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου, η παραγωγή του οποίου (υλικού παιδικής πορνογραφίας) συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους κατ' εξακολούθηση και συγκεκριμένα για το ότι "Στον παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσε με πρόθεση έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ποινικό Νόμο με πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή και χρηματική ποινή και συγκεκριμένα του ότι προμηθεύτηκε, κατείχε και διένειμε, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο παρήχθη με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων, νεότερων των δεκαπέντε ετών, ήτοι του ότι, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από τις 25-4-2011 έως και τις 11-8-2012, ενεργώντας με πρόθεση και εξακολουθητικά, προμηθεύτηκε και κατείχε, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ήτοι, ως χρήστης εξειδικευμένων προγραμμάτων διαμοιρασμού/ανταλλαγής αρχείων P2P, μέσω τουλάχιστον δύο [2] διαφορετικών και μοναδικών IP διευθύνσεων, με username "oοOpux", που λειτουργούσαν τύποις στο όνομα της συζύγου του Ε. Τ. του Ι., πλήθος αρχείων (τουλάχιστον εξήντα επτά [67] αρχεία), εικόνας και βίντεο, με περιεχόμενο πορνογραφία ανηλίκων, τα οποία είχε αποθηκεύσει στους δύο νομότυπα κατασχεθέντες σκληρούς δίσκους του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τον οποίο αυτός αποκλειστικά χρησιμοποιούσε, με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, για την παραγωγή των οποίων είχαν χρησιμοποιηθεί παιδιά (αγόρια και κορίτσια) κάτω των 15 ετών, εν γνώσει του ότι επρόκειτο περί τέτοιου υλικού καθώς και της ηλικίας των ανηλίκων, με σκοπό τη γενετήσια διέγερσή του, ενώ, ταυτόχρονα, διένειμε τα αρχεία αυτά σε τρίτους άγνωστους χρήστες, που τα είχαν ζητήσει", του επέβαλε δε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών, ανασταλείσα υπό όρο για τέσσερα (4) έτη.

Για το σχηματισμό της κρίσης του περί της μη αποδοχής των ισχυρισμών του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ότι χρησιμοποιούσε τα προγράμματα διαμοιρασμού αρχείων, τα οποία είχαν εγκατασταθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στους δύο σκληρούς δίσκους του οποίου ήταν αποθηκευμένο, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, το επίμαχο υλικό παιδικής πορνογραφίας, μόνο για το κατέβασμα ταινιών ερωτικού περιεχομένου και μουσικής και ότι το επίμαχο υλικό κατέβηκε εν αγνοία του, συνακόλουθα δε για το σχηματισμό της κρίσης του περί της ενοχής του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου για την ως άνω πράξη, το Δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του, μεταξύ των άλλων, και την απολογία του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ενώπιον του Ανακριτή του 10ου Τακτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απολογία αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωσθέντα έγγραφα της προσβαλλόμενης απόφασης, ούτε της πρωτόδικης απόφασης 106, 317, 318/2015 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των αντίστοιχων πρακτικών αυτών (αποφάσεων), αξιολογήθηκε δε αποδεικτικώς σε βάρος του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου με ρητή μνεία της στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης (σελίδα 83), ενώ, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, το περιεχόμενό της δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα. Έτσι, ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος στερήθηκε του δικαιώματός του, από το άρθρο 358 του ΚΠοινΔ, να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενό της και, συνεπώς, επήλθε από το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο.

Κατά συνέπεια, ο πρώτος λόγος της υπό κρίση αίτησης, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠοινΔ, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, είναι βάσιμος. Κατ' ακολουθίαν τούτων και, αφού παρέλκει πλέον, ως αλυσιτελής, η έρευνα των λοιπών λόγων, πρέπει, κατά παραδοχή της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης, να αναιρεθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση, συγκροτούμενο από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους, που είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την απόφαση 595, 597, 642/2019 του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους, που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2021.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ