Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το γραφείο μας είναι ένα από τα πρώτα δικηγορικά γραφεία που ασχολήθηκαν με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα με θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα & το ηλεκτρονικό επιχειρείν συμπεριλαμβάνουν:

-Πλήρη νομική κάλυψη ηλεκτρονικού καταστήματος

-Εγκατάσταση και πληροφόρηση: Διασφαλίζουμε νομικά τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς και τις πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν στους καταναλωτές.

Εμπορικές επικοινωνίες: νομική κάλυψη για την ηλεκτρονική διαφήμιση, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών από ανεπιθύμητες εμπορικές επικοινωνίες.

Ηλεκτρονικές συμβάσεις: Κατάρτιση, ισχύ και εκτέλεση ηλεκτρονικών συμβάσεων.

Ευθύνη παρόχων υπηρεσιών: Συμβουλευτική και δικαστιριακή υποστηρίξη των παρόχων υπηρεσιών για το περιεχόμενο που φιλοξενούν στους δικτυακούς τόπους τους, καθώς και για τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Επίλυση διαφορών: Νομικη υπηρεσία για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές.

ηλεκτρονικο εμποριοηλεκτρονικο εμποριο
νομικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίουνομικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου
νομικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείννομικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν