Παιδική πορνογραφία

Η απόφαση αναφέρεται εκτενώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά (είδος) και την αυτοματοποιημένη λήψη αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων τα οποία δεν ήταν σε γνώση του κατόχου του Η/Υ.

Βασίλειος Τσιότσικας

4/3/2024

itlawyers ai image
itlawyers ai image

Ο κ. Τσιότσικας Βασίλειος (ITLawyers) εξειδικευμένος δικηγόρος στο ηλεκτρονικό έγκλημα χειρίστηκε την κάτωθι υπόθεση που απασχόλησε πρόσφατα το Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίο Αθηνών. Η απόφαση αναφέρεται εκτενώς σε τεχνικά χαρακτηριστικά (είδος) και την αυτοματοποιημένη λήψη αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων τα οποία δεν ήταν σε γνώση του κατόχου του Η/Υ. Περαιτέρω γίνεται αναφορά και σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ενεργειών (αναζητήσεις) των χρηστών του Η/Υ και των ενεργειών των αστυνομικών (αναζητήσεις με λέξεις κλειδια) που διενέργησαν επιτόπια έρευνα στον Η/Υ στο πλάισιο κατ' οίκον έρευνας. Ειδικότερα ως προς αυτό το ΜΟΔ κατέληξε ότι στο κατηγορητήριο εσφαλμένα συμπεριλήφθηκαν οι αναζητήσεις με αυτές τις λέξεις κλειδιά οι οποίες δεν σχετίζονται με την χρήση του Η/Υ από τους χρήστες αλλά με την αστυνομική έρευνα. Το ΜΟΔ λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω ήτοι την αυτοματοποιημένη λήψη, το είδος των αρχείων και τις ενέργειες των αστυνομικών επί των πειστηρίων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται επαρκείς αμφιβολίες του ότι ο κατηγορούμενος εν γνώση του προμηθευτηκε και κατείχε υλικό (αρχεία) πορνογραφίας ανηλίκων και ως εκ τούτου απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1443/2022 ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2022

...

Εν συνεχεία το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επανήλθε, μετά τη διακοπείσα συνεδρίασή του, με τη νέα σύνθεσή σου, ήτοι τα μέλη του Δικαστηρίου μαζί με τον Εισαγγελέα και τη Γραμματέα επανήλθαν στις έδρες τους, και ο Πρόεδρος, αφού ανακοίνωσε δημόσια στο ακροατήριο την ως άνω απόφαση του Δικαστηρίου, εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και έχει διορίσει συνήγορο του για να τον υπερασπισθεί τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών, Τσιότσικα Βασίλειο του Χρήστου, με AM Δ.Σ.Α 026788, ο οποίος αποδέχθηκε τον διορισμό του και προσκόμισε, για τη νομιμοποίηση της παραστάσεώς του, το υπ' αριθμόν ... Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών & Ενσήμων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων του κατηγορητηρίου και του μάρτυρος υπερασπίσεως, που νομότυπα εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, την απολογία του κατηγορουμένου, σε συνδυασμό με την αρχή της ηθικής αποδείξεως και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Τον Μάρτιο του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του «», άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του κατηγορούμενου, μόνιμου υπαλλήλου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών του Παραρτήματος ... για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, μετά από καταγγελία σε βάρος του, στις αρχές του έτους εκείνου, από πρώην φιλοξενούμενη στη δομή αυτή για ασέλγεια σε βάρος άλλων ανηλίκων κοριτσιών της δομής, η οποία (καταγγελία) διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στα πλαίσια ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, και κατόπιν της από 2013 εγγράφου παραγγελίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το 2° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διερεύνηση τυχόν κατοχής περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας από τον κατηγορούμενου, την ... 2013, κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας της Αστυνομίας μετέβη στην οικία του κατηγορουμένου, στην ... Αττικής, όπου διενήργησε κατ' οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά την έρευνα αυτή, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα φορητός υπολογιστής (laptop), που απεστάλη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, καθώς από την επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν ανευρέθηκαν αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων. Κατά την εργαστηριακή εξέταση του υπολογιστή, από το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της ανωτέρω Διεύθυνσης εντοπίσθηκαν δεκαεπτά (17) αρχεία εικόνας παιδικής πορνογραφίας. Επίσης βρέθηκε ι) αναζήτηση με δύο όρους (ptch και rygold) που σχετίζονται με αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων, ιι) ένας λογαριασμός skype, με όνομα ..., και ιιι) ένα λογισμικό iOs, συσκευής iPOD, με πενήντα μία αποθηκευμένες επαφές και τριάντα ένα αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα. Επιπλέον βρέθηκε εγκατεστημένο το πρόγραμμα διαμοιρασμού αρχείων «Frostwire" καθώς, και μεταξύ άλλων, αρχείο τύπου «torrent» που τίθενται προς διαμοιρασμού μέσω αυτού, πλην όμως κανένα από αυτά δε έφερε ονομασία που να παραπέμπει σε πορνογραφία ανηλίκων. Τα ανωτέρω καταγράφονται στην από 30-6-2016 έκθεση της Υπαστυνόμου ..., μηχανικού υπολογιστών και πληροφορικής και εξεταστή ψηφιακών πειστηρίων της Αστυνομίας, που εξετάσθηκε και ως μάρτυρας. Κατά την κατάθεσή της, ως προς τους ανωτέρω όρους αναζήτησης, ανέφερε ότι αφορούν σε εκείνες που πραγματοποιήσαν οι αστυνομικοί κατά την κατ' οίκον έρευνα, για τυχόν άμεσο εντοπισμό αρχείων παιδικής πορνογραφίας, το οποίο προκύπτει από το χρόνο που έλαβαν χώρα ( «Αλλά αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως από την ημερομηνία που γίνονται οι αναζητήσεις των όρων, ότι είναι εκείνη τη μέρα και την ώρα που ... ανέλαβε το Ηλεκτρονικό Έγκλημα ... αναζήτηση των όρων 18/6, 9:00 η ώρα το πρωί»). Καθόσον αφορά την αποθήκευση των συγκεκριμένων αρχείων, η συγκεκριμένη μάρτυρας κατέθεσε ότι «είναι σε τοποθεσίες όπου ο υπολογιστής τα αποθηκεύει αυτόματα», διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί ούτε να βεβαιώσει ούτε να αποκλείσει ότι τα αποθήκευσε ο χρήστης του πειστηρίου», αναφέροντας όμως κατόπιν ότι η αυτοματοποιημένη αποθήκευση αρχείων γίνεται εν αγνοία του χρήστη, ο οποίος χωρίς εξειδικευμένο λογισμικό δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο υλικό και ότι τέτοιο λογισμικό δεν βρέθηκε στον υπολογιστή. Περί του ζητήματος αυτού, ο μάρτυρας ..., με ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου, καθώς μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, ο οποίος εκτέλεσε καθήκοντα τεχνικού συμβούλου κατά το στάδιο της ανάκρισης, συντάσσοντας την από 23-6-2016 έκθεση αξιολόγησης ευρημάτων, κατέθεσε ότι τα αρχεία παιδικής πορνογραφίας βρέθηκαν σε «σημεία αποθήκευσης τα οποία είναι αυτοματοποιημένα σημεία», δηλαδή τα «δημιουργεί μόνο του το λειτουργικό σύστημα, στην προκειμένη περίπτωση τα windows και τα σημεία αυτά δεν είναι σημεία τα οποία είναι προσβάσιμα από τον χρήστη» δηλαδή δεν βρέθηκαν σε σημεία «στα οποία ένας χρήστης μπορεί να μπει, να περιηγηθεί, να φτάσει στο σημείο αποθήκευσης και να δει αυτή την εικόνα». Επιπλέον, κατέθεσε ότι «Δείχνουν ...κάτι αυτοματοποιημένο από το σύστημα. Δε δείχνουν κάτι που ο χρήστης με την βούλησή του πάτησε δεξί κλικ, αποθήκευση και είδε αυτή την εικόνα και την αποθήκευσε μέσα στον υπολογιστή του». Οι δύο αυτές καταθέσεις ταυτίζονται ως προς την αυτοματοποιημένη αποθήκευση των αρχείων από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή και σε σημείο που δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση ο κάτοχός του, αφού δεν βρέθηκε το απαιτούμενο για τούτο εξειδικευμένο λογισμικό. Ως προς το εκούσιο της αποθήκευσης, η μάρτυρας ... κατέθεσε ότι «δεν μπορεί ούτε να βεβαιώσει ούτε να αποκλείσει ότι τα αποθήκευσε ο χρήστης του πειστηρίου» ενώ ο μάρτυρας ... κατέθεσε ότι «Δεν δείχνουν κάτι που ο χρήστης με την βούλησή του πάτησε δεξί κλικ, αποθήκευση και είδε αυτή την εικόνα και την αποθήκευσε μέσα στον υπολογιστή του». Περαιτέρω, περί του είδους των αρχείων παιδικής πορνογραφίας που ανευρεθήκαν στον υπολογιστή, από την ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης ευρημάτων, που έχει συνταχθεί κατά τρόπο εμπεριστατωμένο, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αναφέρεται ότι πρόκειται για προσωρινά αρχεία εικόνας τύπου μικρογραφιών μικρού μεγέθους. Κατά το συντάκτη της έκθεσης, στην επ' αρκοατηρίω κατάθεσή του, πρόκειται για μικρού μεγέθους και διαστάσεων εικόνες που ο ίδιος εικάζει «ως πιο πιθανό σενάριο να αφορούν ίχνη περιήγησης, δηλαδή περιήγηση στο διαδίκτυο, γι' αυτό βρέθηκαν και στην cash του internet explorer», αναφέροντας επεξηματικώς ότι μπορεί «κατά την διάρκεια της περιήγησης σε άλλα sites να έχει λόγου χάρη αποτυπωθεί ένα banner, μια εικόνα που στιγμιαία μπορεί να πέρασε από τον explorer του χρήστη». Προς υποστήριξη αυτής της θέση ανέφερε την απουσία του ίχνους της περιήγησης και καθώς το ότι « αν είχε μπει σε site με παράνομο περιεχόμενο θα είχε και κάποιο ίχνος από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προς την ip διεύθυνσή του», δεδομένου ότι «δεν είχε και κανένα άλλο μέσο απόκρυψης της πραγματικής ip διεύθυνσής του ... ο υπολογιστής αυτός» οπότε και θα είχε εντοπισθεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που δεν προέβη στην έρευνα λόγω ενός τέτοιου στοιχείου-ευρήματος, ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις. Διευκρινιστικά κατέθεσε επιπλέον ότι «Banner» συνιστά για παράδειγμα μια διαφήμιση σε ένα site όπου εκδηλώνεται με «εικόνα clickable», που μπορεί κάποιος να την «κλικάρει» και να δει τη διαφήμιση. Για αυτήν την περίπτωση, ανέφερε ότι η εικόνα ενός διαφημιστικού banner περνάει στον cash (χώρο αποθήκευσης) του explorer την ώρα της περιήγησης, ακόμα και αν κάποιος δεν επιλέξει να δει τη διαφήμιση, οπότε την ίδια στιγμή αποθηκεύεται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (στο «cash» του «explorer») και η φωτογραφία που βλέπει ο χρήστης του υπολογιστή και αυτή του «banner». Το ίδιο ισχύει και για το λογισμικό «peer to peer» που όπως κατέθεσε ο μάρτυρας «κρατάει και όλα τα λύματα αναζήτησης. Δηλαδή αν ο χρήστης του αναζητήσει μία λέξη η οποία παραπέμπει σε αρχεία παιδικής πορνογραφίας αυτό αποτυπώνεται». Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο χρήστης του ενδίκου υπολογιστή είτε μπορεί να είδε πράγματι τα συγκεκριμένα αρχεία χωρίς να τα κατεβάσει οπότε και αποθηκεύτηκαν ακούσια στο αυτοματοποιημένο σύστημα του υπολογιστή είτε μπορεί να περιηγήθηκε σε ιστοσελίδα που τα συγκεκριμένα αρχεία εικόνας εμφανίσθηκαν με μορφή banner και έτσι αποθηκεύτηκαν ακούσια στο αυτοματοποιημένο σύστημα του υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε θέση όπου δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση, αφού δεν υπήρχε στον υπολογιστή το απαιτούμενο για τούτο πρόγραμμα. Η τελευταία εκδοχή ενισχύεται εκ του μικρού μεγέθους τους και ότι δεν ανευρέθηκαν ίχνη αναζήτησης ιστοσελίδων τέτοιου είδους πορνογραφίας πλην εκείνων που κατέλειπαν οι αστυνομικοί κατά την αναζήτηση που πραγματοποίησαν κατά το χρόνο της κατ' οίκον έρευνας. Από την εργαστηριακή έρευνα δεν προέκυψε ο χρόνος αυτοματοποιημένης αποθήκευσης των αρχείων αυτών. Επίσης δεν εντοπίσθηκαν ίχνη αναπαραγωγής αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων (εικόνας ή βίντεο) δια μέσου των εγκατεστημένων λογισμικών του υπολογιστή που σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ευρημάτων «ακόμα και οι προγενέστερες τέτοιες ενέργειες θα άφηναν ίχνη στο μητρώο των Windows (registry) και υπολείμματα πληροφοριών για τη χρήση τους, όπως αρχεία καταγραφής ενεργειών (log files). Επίσης στον υπολογιστή δεν εντοπίσθηκαν στοιχεία σύνδεσης του με το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) ούτε εγκατεστημένα λογισμικά και ίχνη ενεργειών που να μπορούν να αποκρύψουν την ταυτότητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο (ip) ή και να διαγράψουν αρχεία και ίχνη περιήγησης του χρήστη στο διαδίκτυο. Επιπλέον προέκυψε ότι στον υπολογιστή εντοπίσθηκαν δύο προφίλ χρηστών με ονοματοδοσία «user» και «...», στο πρώτο εκ των οποίων έχει συνδεθεί ο λογαριασμός της πλατφόρμας βιντεοκλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων "skype" με στοιχεία «...." με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «...» και του τηλεφωνικού αριθμού ..., και στο δεύτερο έχει συνδεθεί η συσκευή πολυμέσων της εταιρίας «Apple» με ονομασία «iPod», στις επαφές του οποίου, με ονοματοδοσία «Mpampas», αναφέρεται το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου. Περί του τελευταίου δε προέκυψε, από την κατάθεση του υιού του κατηγορουμένου ότι χρήση του υπολογιστή αυτού, που επρόκειτο για τον πρώτο και μοναδικό τότε υπολογιστή της οικογένειας του κατηγορουμένου, έκαναν και οι υιοί αυτού, που ήταν τότε, ο μεν καταθέσας περίπου 15 χρονών, ο δε έτερος περί τα 19, το οποίο επιβεβαιώνεται από το όνομα του skype και του mail δημιουργίας του που ανήκουν στον μάρτυρα υιό του κατηγορουμένου και από την καταχώρηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου υπό την ένδειξη ««Mpampas» ενώ υπήρχε και καταχώρηση υπό την ένδειξη "mama", στο ipod που προφανώς συνεπώς ανήκε στους υιούς του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, οι υιοί του κατηγορουμένου με τους φίλους τους, έκαναν χρήση του υπολογιστή αυτού, ακούγοντας διαδικτυακά μουσική ή βλέποντας ταινίες ή παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια αλλά και ενίοτε τον χρησιμοποιούσαν για να έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες με πορνογραφικό υλικό. Κατά τον ίδιο μάρτυρα, εκείνος και ο αδερφός του αγόρασαν τον υπολογιστή, που δεν βρισκόταν σταθερά τοποθετημένος σε κάποιο μέρος της οικίας (άλλωστε επρόκειτο για φορητό υπολογιστή). Συνοψίζοντας, στον ένδικο ηλεκτρονικό υπολογιστή, βρέθηκαν δεκαεπτά μικρού μεγέθους και διαστάσεων αρχεία εικόνας ανηλίκων κάτω των 15 ετών να μετέχουν σε ασελγείς πράξεις, τα οποία είχαν αποθηκευτεί, σε άγνωστο χρόνο, κατά τρόπο αυτοματοποιημένο, σε τοποθεσίες όπου οι χρήστες του συγκεκριμένου υπολογιστή δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση καθώς δεν διέθεταν το απαιτούμενο πρόγραμμα. Τα αρχεία αυτά, που δεν ήταν αποθηκευμένα σε φάκελο με την ονομασία «........», όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ενδέχεται να είχαν προέλθει από διαφημιστικά banner επί πορνογραφικού περιεχομένου ιστοσελίδων. Κατά την εργαστηριακή εξέταση του υπολογιστή δεν προέκυψε χρήση αυτού για άμεση πρόσβαση σε ιστοσελίδες παιδικής πορνογραφίας, δια της αναζητήσεως σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, καθώς οι αναφερόμενες στο κατηγορητήριο προέρχονταν από την έρευνα των αστυνομικών. Συνεπώς, η μόνη τέτοια χρήση αυτού σχετίζεται με την αυτοματοποιημένη αποθήκευση των ανωτέρω αρχείων εικόνας σε περιοχή μη προσβάσιμη από τους χρήστες του, που οφείλεται στην περιήγηση σε πορνογραφικού περιεχομένου ιστοσελίδων και ενδεχομένως, δεδομένου και του μικρού μεγέθους τους, να προέρχεται και από τα ακουσίως προβαλλόμενα banner. Επίσης μαίνεται δε, ότι όπως ευχερώς προκύπτει από ανοικτές πηγές διαδικτύου, banner ή διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο είναι ένα εργαλείο συγκρίσιμο με την έντυπη διαφήμιση που περιέχει κείμενο και εικόνες, το οποίο μπορεί να είναι διαδραστικό ή στατικό. Η με οποιοδήποτε τρόπο αποθήκευση των αρχείων αυτών στο συγκεκριμένο υπολογιστή έγινε κατά τη χρήση του, την οποία μοιράζονταν ο κατηγορούμενος και δύο υιοί του, που μεταξύ άλλων περιηγούνταν και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Υπό αυτές τις παραδοχές, κρίνεται ότι δεν αποδεικνύεται η κατηγορία, ήτοι ότι ο κατηγορούμενος, κατά το χρονικό διάστημα από 15-5-2013 έως 18-6-2013, με πρόθεση προμηθεύτηκε (από άγνωστες σελίδες του διαδικτύου) και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, με την επάρκεια που απαιτείται για να αχθεί το Δικαστήριο σε καταδικαστική απόφαση. Κατόπιν τούτων και των αμφιβολιών που δημιουργούνται ως προς ουσιώδη στοιχεία της κατηγορίας, ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος.

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου ...

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ομόφωνα αθώο του ότι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 15-05-2013 έως την 18-06-2013, με πρόθεση προμηθεύτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών και η παραγωγή του πορνογραφικού υλικού συνδεόταν με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του και ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ένα φορητό Η/Υ (μάρκας HP, μοντέλο ..., με S/N ...), που είχε εγκαταστήσει στην επί της οικίας του, προμηθεύτηκε από άγνωστες ιστοσελίδες του διαδικτύου κατόπιν σχετικής αναζήτησης με τη χρήση των όρων «pthc» και «r@ygold» δεκαεπτά (17) αρχεία εικόνας που κατείχε και τα οποία ανευρέθηκαν αποθηκευμένα σε αρχείο (φάκελο) με την ονομασία «...» στον ως άνω Η/Υ που απεικονίζονταν άγνωστης ταυτότητας ανήλικα αγόρια και κορίτσια ηλικίας εν όψει της σωματικής τους ανάπτυξης καταφανώς μικρότερης των δεκαπέντε ετών, να ανέχονται πράξεις κατά φύση και παρά φύση συνουσίας καθώς και να προβαίνουν σε πεολειχία προς ενήλικο άνδρα καθώς και άλλες ασελγείς πράξεις και το ως άνω οπτικό υλικό ήταν προορισμένο εξ αρχής να προκαλέσει την γενετήσια διέγερση ατόμων που εμφάνιζαν διαστροφή της γενετήσιας λειτουργίας τους.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως, σε δημοσία συνεδρίαση.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

itlawyers 25-5-2023