Παιδική Πορνογραφία

Απόφαση Μικτού Ορκτωτου Δικαστηρίου Αθηνών σχετικά με την τέλεση των αδικημάτων Πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη, Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων με παθόντα μη συμπληρώσαντα τα 14 έτη, & Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη μέσω διαδικτύου.

ITLawyers

3/24/2023

vasileios tsiotsikas
vasileios tsiotsikas

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ:1590/2022 1593/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /

Συνεδριάσεις της … Νοεμβρίου 2022

Σύνθεση του Δικαστηρίου

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Πλημμελειοδικών

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πλημμελειοδίκης

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Πλημμελειοδίκης

ΛΑΛΛΗ ΡΟΖΑΛΙΑ Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ Συνήγορος υπεράσπισης

1) Πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη.

2) Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων με παθόντα μη συμπληρώσαντα τα 14 έτη.

3) Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με το υπ 'αριθμ. 2296/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΩΔΗ

Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστικού Καταστήματος που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις του Δευτέρου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο, και όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω, διορίζει συνήγορο να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Αθηνών, ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με ΑΜ/ΔΣΑ 026788, ο οποίος αποδέχθηκε τον διορισμό του και για τη νομιμοποίηση της παραστάσεώς της προσκόμισε το υπ' αριθμόν … Γραμμάτιο Καταβολής Εισφορών & … του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, για την συγκρότηση του Δευτέρου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 394 ΚΠΔ, παρήγγειλε στο Γραμματέα να αναγνώσει τον κατάλογο των είκοσι [20] ενόρκων, που κληρώθηκαν …

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ … Νοεμβρίου 2022

(Σε συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασής του κατά τη δικάσιμο της ... Νοεμβρίου 2022)

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δευτέρου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, στην αίθουσα και την ώρα που είχαν οριστεί, το Δεύτερο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επανήλθε, μετά τη διακοπείσα συνεδρίασή του, με την αρχική του σύνθεση, τα μέλη του Δικαστηρίου μαζί με την Εισαγγελέα και το Γραμματέα επανήλθαν στις έδρες τους, και η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος βρέθηκε παρών. Επίσης παρών βρέθηκε και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου.

Η Πρόεδρος έπειτα κάλεσε ενώπιον της τον κατηγορούμενο ..

Ακολούθως η Πρόεδρος του Δικαστηρίου παρήγγειλε στον κατηγορούμενο να προσέξει τις εναντίον του κατηγορίες που θα απαγγελθούν από την Εισαγγελέα, καθώς και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί γι' αυτές, ώστε αργότερα, στο τέλος, να απολογηθεί. Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα από τον Νόμο να αντιτάξει στις κατηγορίες πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του, να υποβάλλει ερωτήσεις προς τους μάρτυρες, καθώς και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του ύστερα από την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου [άρθρα 342, 343§1 του ΚΠΔ (Ν. 4620/2019)].

Κατόπιν αυτών η Εισαγγελέας, αφού έλαβε από την Πρόεδρο τον λόγο, απήγγειλε συνοπτικά τις κατηγορίες, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2296/2020 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κων Αθηνών και εν συνεχεία εγχείρισε στην Πρόεδρο τον κατάλογο των κρίσιμων εγγράφων και των μαρτύρων που κλητεύθηκαν για την υποστήριξη της

κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και οι οποίοι βρέθηκαν ως εξής:

Η Πρόεδρος έπειτα ρώτησε τον συνήγορο υπεράσπισης του κατηγορούμενου εάν έχει κλητεύσει μάρτυρες υπερασπίσεως και ο συνήγορος απάντησε θετικά και δήλωσε ότι τα στοιχεία της μάρτυρος είναι τα κάτωθι:

… η οποία έχει κλητευθεί και εκφωνήθηκε το όνομά της από την Πρόεδρο και βρέθηκε παρούσα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εξήγησε με σαφήνεια από τον κατηγορούμενο τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ζήτησε από αυτόν γενικές πληροφορίες για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και αυτός αποκρίθηκε «Αρνούμαι τις κατηγορίες».

Κατόπιν η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζητήσεως και, επιμελεία της φρουράς, απομακρύνθηκαν από το ακροατήριο οι μάρτυρες και οδηγήθηκαν στο δωμάτιο που είναι προορισμένο γι’ αυτούς, αφού προηγουμένως η Πρόεδρος προσδιόρισε τη σειρά με την οποία θα εξετασθούν και τους παράγγειλε να αποφύγουν, πριν την εξέτασή τους, κάθε αθέμιτη μεταξύ τους επικοινωνία καθώς και κάθε συζήτηση με πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν συμφέρον από την έκβαση της δίκης, επισημαίνοντάς τους παράλληλα ότι δεν επιτρέπεται να ακούν όσα λέγονται στο ακροατήριο.

Στο σημείο αυτό, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο δήλωσε ότι προσάγει και επικαλείται τους κατωτέρω αυτοτελείς ισχυρισμούς, τους οποίους ανέγνωσε και ανέπτυξε και προφορικώς και είναι οι εξής:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Β’ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(δικάσιμος …) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

(προς καταχώρηση στα πρακτικά κατ' άρθρο 141 παρ.2 ΚΠΔ)

Προσάγω και επικαλούμαι ενώπιον Σας τους κατωτέρω αυτοτελείς ισχυρισμούς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 Κ.Π.Δ., με το παρόν έγγραφο υπόμνημα, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, προς καταχώρηση στα πρακτικά της δίκης, κατ' άρθρον 141 παρ. 2 Κ.Π.Δ., τους οποίους θα αναπτύξω και προφορικά κατά τα ουσιώδη στοιχεία της νομικής και πραγματικής θεμελιώσεώς τους και οι οποίοι έχουν ως εξής:

Παραπέμφθηκα ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου σας με το υπ’ αριθμ. 2296/2020 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για παράβαση των άρθρων 348α παρ.2,3, και 4 περ. β Γ1Κ, 348Γ παρ. 1β- 3β ΠΚ και 337 παρ. 3 δηλαδή για προμήθεια, μέσω πληροφοριακών συστημάτων υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, εξώθηση και παράσυρση ανηλίκου μεταξύ 12 και 14 ετών σε πορνογραφικές παραστάσεις ήτοι σε οργανωμένη

απευθείας έκθεση και προσβολή με προτάσεις ή χειρονομίες την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο επίπεδο της γενετήσιας ζωής του, πράξεις τελεσθείσες την …

Α) Άρνηση των κατηγοριών

Αρνούμαι κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες σε εμένα αιτιάσεις, όπως αυτές μου αποδίδονται διότι δεν έχω καμία σχέση με οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες και ρητά δηλώνω ότι ουδεμία σχέση έχω με την προμήθεια ή κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων ή την εξώθηση ανηλίκου σε συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις πράξεις που προσωπικά τις βρίσκω αποκρουστικές και που καμία σχέση έχει με τις αξίες και αρχές με τις οποίες μεγάλωσα. Αρνούμαι επίσης και την αποδιδόμενη σε εμένα πράξη της προσβολής της αξιοπρέπειας ανηλίκου στο επίπεδο της γενετήσιας ζωής του.

Ιστορικό…

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 348Γ παρ. 1 εδ. β ΠΚ «όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές τιμωρείται ως εξής... (β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών». Κατά δε την § 3β του άρθρου 348Γ «πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση».

Η παραπάνω διάταξη εισήχθη για πρώτη φορά με το άρθρο 10 του Ν. 4267/2014. Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4267/2014 (Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»), τον νόμο με τον οποίο τυποποιήθηκε και εισήχθη η ανωτέρω ποινική διάταξη στην ελληνική έννομη τάξη το 2014, για την στοιχειοθέτηση του ανωτέρω αδικήματος πρέπει να συντρέχει η περίπτωση της απευθείας μετάδοσης της πορνογραφικός παράστασης «με την συμμετοχή ανηλίκου και δη προοριζόμενη για ακροατήριο».

Στην περίπτωσή μου όμως ουδόλως προκύπτει το ανωτέρω (απευθείας μετάδοση πορνογραφικής παράστασης και δη προορισμένη για ακροατήριο) καθώς η επίμαχη συνομιλία ήταν αποκλειστικός η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και όχι οπτικοακουστική. Τονίζω ότι η αποστολή των επίμαχων 21 φωτογραφιών έγινε όχι από δική μου προτροπή αλλά αυτοβούλως από την συνομιλήτρια μου και χωρίς να έχουν ζητηθεί από εμένα.

Κατηγορούμαι ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό αποτελεί κατ’ άρθρο 348A ΠΚ υλικό πορνογραφίας ανηλίκων και ταυτόχρονα «διαλαμβάνεται» και ως απευθείας μετάδοση πορνογραφικής παράστασης (348Γ ΠΚ) κάτι που και τεχνικά δεν είναι εφικτό. Δηλαδή τα ίδια ως πάνω πραγματικά περιστατικά (αποστολή φωτογραφιών), απολύτως εσφαλμένα, υπάγονται και στην διάταξη του άρθρου 348Γ ΠΚ προκείμενου να στοιχειοθετήσει την τέλεση του προβλεπόμενου σε αυτό αδικήματος της παράσυρσης ανηλίκου σε συμμετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις πλην όμως για την στοιχειοθέτηση του ανωτέρω αδικήματος απαιτείται οργανωμένη απευθείας έκθεση ανηλίκων είτε σε ζωντανή παράσταση είτε μέσω σύγχρονων μέσων επικοινωνίας η οποία πρέπει περαιτέρω να είναι προορισμένη για ακροατήριο γεγονός που ουδόλως υφίσταται στην περίπτωση μου.

Περαιτέρω κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου του ν. 4267/2014. για την εισαγωγή του άρθρου 348Γ στον Ποινικό Κώδικα, κατ’ επιταγή του άρθρου 4 παράγραφοι 1,2, 3 και 4 της Οδηγίας [2011/93/ΕΕ] το «νέο

άρθρο 348Γ εισήχθη στον Ποινικό Κώδικα προκείμενου η εθνική έννομη τάξη να εναρμονιστεί με την επιταγή της Οδηγίας για θέσπιση αξιοποίνου των πράξεων που συνδέονται με πορνογραφικές παραστάσεις. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιχειρεί για σοβαρά αδικήματα (σημείο 6 του προοιμίου), όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (άρθρο 4 παράγραφοι 5,6,7 της Οδηγίας), η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 3 της Οδηγίας) και η παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 της Οδηγίας), η Οδηγία 2011/93/ΕΕ οριοθετεί εννοιολογικά τις "πορνογραφικές παραστάσεις" και θέτει στο επίκεντρο της έννοιας αυτών την οργανωμένη απευθείας έκθεση ανηλίκων (είτε σε ζωντανή -’’live”- παράσταση είτε δια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας- όπως "skype"), η οποία είναι προορισμένη για ακροατήριο. Περιεχόμενο της έκθεσης αυτής συνιστά η προβολή είτε ανηλίκου που επιδίδεται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (πραγματικές ή εικονικές), είτε των γεννητικών οργάνων ή του σώματος αυτού με τρόπο που να προκαλεί γενετήσια διέγερση. Στην έννοια της οργανωμένης έκθεσης είναι προφανές ότι εμπίπτει η απευθείας έκθεση του ανηλίκου, η οποία μπορεί να γίνεται είτε ενώπιον κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόμενης τεχνολογίας, είτε μέσω της τεχνολογίας αυτής σε απευθείας μετάδοση που δεν αποτυπώνεται σε υλικό φορέα (οπότε και θα συνιστούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας). Συνεπώς, σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, για τη στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος, δεν είναι απαραίτητη οποιουδήποτε είδους άμεση προσωπική επικοινωνία του εκτιθέμενου ανηλίκου με τους θεατές ή των θεατών μεταξύ τους (σημείο 8 του προοιμίου). Οι τυποποιούμενες με το άρθρο αυτό αξιόποινες συμπεριφορές αφορούν στην εξώθηση, υπό οποιαδήποτε μορφή, ή στην παράσυρση του ανηλίκου για συμμετοχή σε τέτοιου είδους παραστάσεις, στη διοργάνωση αυτών, αλλά και στην εν γνώσει, μετά από καταβολή αντιτίμου, παρακολούθηση του. Όταν, για την τέλεση των ανωτέρω συμπεριφορών, γίνεται χρήση εξαναγκαστικών ή βίαιων μέσων ή επιδιώκεται από αυτές οικονομικό όφελος, θεσπίζεται στο προς εισαγωγή στον ΠΚ άρθρο επιβαρυντική περίσταση».

Η υπαγωγή της αποστολής φωτογραφιών σε εμέ στην διάταξη του άρθρου 348Γ ΠΚ είναι απολύτως εσφαλμένη καθώς η διάπραξη του συγκεκριμένου αδικήματος για να στοιχειοθετηθεί απαιτεί οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση έστω και απομακρυσμένα με την χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, ήτοι την «ζωντανή» μετάδοση της πορνογραφικής παράστασης και όχι την καταγραφή και αποθήκευση σε υλικό Φορέα και την σε μεταγενέστερο χρόνο αποστολή της (και όχι μετάδοση).

Πρέπει επομένως να γίνει δεκτός ο ανωτέρω αυτοτελής ισχυρισμός μου και να απαλλαγώ από την ανωτέρω κατηγορία καθώς δεν συντρέχει στην περίπτωσή μου η περίπτωση της απευθείας έκθεσης (ζωντανής μετάδοσης) μέσω της τεχνολογίας πορνογραφικού υλικού ανηλίκου και δη η μετάδοση αυτή να λαμβάνει τον χαρακτήρα «οργανωμένης μετάδοσης» ούτε προφανώς στην «στην εν γνώση, μετά από καταβολή αντιτίμου, παρακολούθησή τους».

...

Ένα ψηφιακό αρχείο παιδικής πορνογραφίας είναι δυνατόν να «βρίσκεται» σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή με διάφορους τρόπους, με ή χωρίς τη γνώση η την θέληση του χρήστη. Στην πιο απλή περίπτωση, αυτό αποθηκεύεται κατόπιν εντολής του χρήστη σε οπτικό, μαγνητικό, ή άλλο μη πτητικό αποθηκευτικό μέσο. Για τη θεμελίωση της κατοχής στην προκειμένη περίπτωση γίνεται δεκτό ότι δεν αρκεί η απλή νομική ή φυσική εξουσίαση του υλικού φορέα του αποθηκευτικού μέσου (π.χ., του σκληρού δίσκου ως αντικειμένου του εξωτερικού κόσμου), αλλά επιπρόσθετα απαιτείται η πραγματική δυνατότητα διαχείρισης του υλικού παιδικής πορνογραφίας (Τ. Μπούρμας, Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας, ΠοινΔικ 2009, 322 επ., ΣυμβΑΠ 465/2008).

Από τεχνική άποψη, όσο ο χρήστης βλέπει στην οθόνη του το πορνογραφικό υλικό, αυτό βρίσκεται αυτόματα εγγεγραμμένο στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), από την οποία και απαλείφεται μόλις ο χρήστης εγκαταλείψει με οποιονδήποτε τρόπο το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κατά τη διάρκεια όμως της θέασης του πορνογραφικού υλικού, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης (web browser/ application) εγγράφει παράλληλα ένα αντίγραφο του προβαλλόμενου αρχείου στη λανθάνουσα μνήμη (web cache/ app. cache) της συσκευής, προς εξυπηρέτηση της ταχύτερης μελλοντικής πρόσβασης στη συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία. Πρόκειται για τα λεγάμενα προσωρινά αρχεία διαδικτύου (temporary internet files) τα οποία κατά κανόνα αποθηκεύονται σε σημείο που καθορίζεται από την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη εφαρμογή πλοήγησης. Ήτοι η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα, εκτός εάν ο χρήστης έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης και έχει επιλέξει τη μη αποθήκευση προσωρινών αρχείων διαδικτύου, έχοντας ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Τα αποθηκευμένα προσωρινά αρχεία διατηρούνται είτε μέχρι να αντικατασταθούν από νεότερα, λόγω της ύπαρξης ενός ορίου χωρητικότητας στη λανθάνουσα μνήμη, είτε μέχρι να διαγραφούν κατόπιν εντολής του χρήστη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάτι που ο χρήστης εμφάνισε στην οθόνη του αλλά ουδέποτε αποθήκευσε ο ίδιος στη συσκευή του, πολλές φορές παραμένει εγγεγραμμένο στη μνήμη της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε εν αγνοία του χρήστη, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, είτε επειδή αυτός αδιαφορεί να διαγράψει το περιεχόμενο της λανθάνουσας μνήμης, όπως συνηθέστατα συμβαίνει μετά από κάθε πλοήγηση στο διαδίκτυο, είτε επειδή γνωρίζει το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων πλοήγησης και επιδοκιμάζει —αποδέχεται— ότι αυτό που εμφανίζει στην οθόνη του ενδέχεται να αποθηκευτεί παράλληλα και στη μνήμη της συσκευής, είτε ακόμη επειδή αγνοεί ότι αυτό παραμένει αποθηκευμένο για άγνωστο χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν βρέθηκε αποθηκευμένο απολύτως κανένα αρχείο παιδικής πορνογραφίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα κινητά μου τηλέφωνα, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο (κι αν ακόμη ήθελε στοιχειοθετηθεί) η απλή θέαση των επίμαχων φωτογραφιών, σύμφωνα με το έγγραφο μιας ιδιωτικής εταιρείας η οποία κατά δήλωσή της -συν τοις άλλοις- δεν επιβεβαιώνει καν το περιεχόμενο της συνομιλίας (την ορθότητα ή πληρότητα), συνιστά κατοχή. Όποια εξουσία και αν έχει ο χρήστης επί του πορνογραφικού υλικού την ώρα που το βλέπει, αυτή πάντως δεν έχει πραγματικό υπόβαθρο. Το πορνογραφικό υλικό βρίσκεται μεν εγγεγραμμένο στη μνήμη RAM, η λειτουργία όμως αυτή δεν ελέγχεται από το χρήστη, ο οποίος κατά τη θέασή του μπορεί να το περιεργάζεται φευγαλέα, χωρίς όμως να το κατέχει- όπως ακριβώς ο περαστικός που σταματάει σε ένα περίπτερο και φυλλομετρά μία εφημερίδα, δίχως όμως να την αγοράζει και να την παίρνει μαζί του (Ανδρεάδη - Παπαδημητρίου Π., Η πορνογραφία ανηλίκων στην εποχή του υπολογιστικού νέφους- Σκέψεις με αφορμή το Ν 4267/2014, ΠοινΔικ 5/2015, σελ.458).

...

Ωστόσο βάσει και της θέσης που υιοθετείται από την Οδηγία 2011/93/ΕΕ, η οποία διαχωρίζει τη μέσω του διαδικτύου «απόκτηση πρόσβασης» σε πορνογραφικό υλικό από την «κατοχή» αυτού, και έχει γίνει αποδεκτή από τον Έλληνα νομοθέτη, καθώς μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν 4267/2014, και ήδη παρ. 5 του άρθρου 348Α ΠΚ η απλή θέαση από μόνη της δεν συνιστά κατοχή. Συνεπώς εκ νέου τίθεται το ερώτημα κατά πόσον υφίσταται κατοχή επί των αρχείων της προσωρινής μνήμης. Διότι και αν ακόμη αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε υλικό φορέα, αυτό δεν γίνεται κατόπιν ενέργειας του χρήστη, αλλά αυτόματα. Αυτή ακριβώς η αυτόματη φύση της εγγραφής των δεδομένων στη λανθάνουσα μνήμη, είναι ο λόγος που πρέπει να αποκλείσει κάθε συζήτηση για ύπαρξη κατοχής (ΜΟΑ Κατερίνης 19-22/2009) ή με πρόθεση προμήθεια εφόσον ενώ ουδόλως τα ζήτησα και δεν απορούσα να ελέγξω ή να αποτρέψω την αποστολή τους σε εμένα.

Από κανένα ωστόσο στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι κατείχα το εν λόγω φωτογραφικό υλικό ακόμη και αν πρόκειται για υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, αλλά ότι είχα πρόσβαση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ενηλίκων όπου ανώνυμος χρήστης με τον οποίο συνομίλησα ανέβασε πορνογραφικό υλικό χωρίς την παραμικρή δική μου προτροπή ή εξώθηση σε κάτι τέτοιο.

Από την διατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ καθίσταται σαφές ότι οι περισσότεροι τρόποι του εγκλήματος του άρθρου 348A ΠΚ όταν αφορούν το ίδιο πορνογραφικό υλικό στοιχειοθετούν ένα και μόνο υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα (Μπουρμα σελ. 332). Συνεπώς οι προβλεπόμενοι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος είναι δυνατόν να εναλλαχθούν, αποτελώντας τελικά ένα μόνον έγκλημα, εφόσον βέβαια αφορούν τα ίδια πορνογραφικά δεδομένα (υλικό). Έτσι αν κάποιος παράγει, προμηθεύεται, κατέχει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει κλπ ένα πορνογραφικό υλικό θα ευθύνεται για ένα έγκλημα (Ν. Παρασκευόπουλου - Φυτράκη οπ σελ. 310).

...

Παγίως η νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. λχ. ΑΠ 1033/2014) διατυπώνει την κρίση ότι ως κατοχή νοείται «η φυσική εξουσία του δράστη ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με τη δική του θέληση την ύπαρξη του πορνογραφικού υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά, και αν ακόμη αυτό προορίζεται για προσωπική χρήση του δράστη». Ενδεικτική της ερμηνείας που δίνει η νομολογία του Αρείου Πάγου στην κατοχή ηλεκτρονικών δεδομένων δίνει η ΑΠ 1033/2014, κατά την οποίαν ο κατηγορούμενος «..με τη χρήση διαδικτύου, αφού αγόρασε πρόσβαση και χρόνο ιδιότητας μέλους για τουλάχιστον χρονική περίοδο 30 ημερών, στις ιστοσελίδες με τίτλο και στις 620 σελίδες με νούμερο 1156 και 1126, οι οποίες περιείχαν το ως άνω υλικό παιδικής πορνογραφίας, που το είχε αποθηκεύσει στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και το κατείχε από 5-9-2006 μέχρι και την 26- 1 -09 (ημέρα της σύλληψής του) με την έννοια ότι είχε με διάρκεια τη φυσική εξουσίασή του, ώστε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούσε να διαπιστώνει την ύπαρξη αυτού και να το διαθέτει πραγματικά και αν ακόμα προοριζόταν για προσωπική του τρήση. Ο κατηγορούμενος δεν ήταν περιστασιακός επισκέπτης της ιστοσελίδας με δυνατότητα μόνο οπτικής πρόσβασης αλλά χρησιμοποιούσε τον άνω ηλεκτρονικό υπολογιστή και είχε τη δυνατότητα, όποτε το επιθυμούσε να ανασύρει τις φωτογραφίες αυτές, από τη μνήμη του, να την εμφανίζει στην οθόνη του, να την επεξεργάζεται και σε κάθε περίπτωση να τις διαχειρίζεται για ηδονιστικό σκοπό..». Ομοίως το ΣυμβΠλημΡεθυμ 104/2012 (ΠοινΔικ 8- 9/2013, σελ.692 επ) «Για τη θεμελίωση, πάντως, της «ψηφιακής» κατοχής πρέπει να υπάρχει ενσωμάτωση των πορνογραφικών δεδομένων σε υλικό φορέα του δράστη (σκληρό δίσκο, Cd - Rom, DVD, USB, δισκέτα κ.λπ.), ως τούτο προκύπτει από τον ίδιο τον ορισμό του υλικού της παιδικής πορνογραφίας («...σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα...») και δεν αρκεί λ.χ. το απλό άνοιγμα ενός αποσταλέντος και μη αιτηθέντος ηλεκτρονικού μηνύματος (e- mail) ή αρχείου, ή η διά πλοηγήσεως (σερφαρίσματος) στο διαδίκτυο απλή επίσκεψη μιας ιστοσελίδας, έστω κι αν, κατά τη διάρκεια αυτής, λαμβάνει χώρα αυτόματη αποθήκευση (συγκράτηση) στην προσωρινή μνήμη (chase memory), στα προσωρινά αρχεία διαδικτύου (temporary internet files) του Η/Υ. Αν, όμως, μετά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, το αυτόματα αποθηκευμένο πορνογραφικό υλικό δεν διαγράφει, κατά μία άποψη, και στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεμελιωθεί κατοχή (βλ. σχετ. απόψεις ξένων θεωρητικών σε Ν. Παρασκευόπουλο/Ε. Φυτράκη, ό.π., σελ. 302-303)».

Συνεπώς, το έγκλημα τελείται όταν το πορνογραφικό υλικό τοποθετείται (αποθηκεύεται, αντιγράφεται) και κατοχή έχει εκείνος που το συνέλεξε και το αποθήκευσε σταθερά σε μνήμη υπολογιστή και έχει πραγματική δυνατότητα επενέργειας σε αυτά, να το βλέπει και να το επεξεργάζεται επομένως, όποτε και όταν κρίνει αυτός (ΑΠ 628/2006, ΠοινΧρ 2007 σελ. 143, ΑΠ 810/2007 ΠοινΧρ 2008, σελ. 236, ΑΠ 1145/2008 δημ. Nomos, ΣυμβΠλημΗλείας 21/2013, ΠοινΔικ 12/2014, σελ. 1036 επ., ΑΠ 770/2015 δημ. Nomos, ΑΠ 1033/2014). Πρέπει να υπάρχει κυριαρχία επί των δεδομένων, μια ελάχιστη διάρκεια και ένταση στην εξουσίαση αυτών σε συνδυασμό ασφαλώς με τη φυσική θέληση εξουσίασης, ήτοι σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να παραμείνουν μια ελάχιστη στιγμή στο μέσο αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας αυτών, αλλά και τον απαιτούμενο δόλο τέλεσης της πράξης (Μ. Καϊάφα Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ 2012, σελ. 168, Ν. Παρασκευόπουλος, Φυτράκης Ε., Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, σελ 303,). Τέλος, η πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1648/2016) Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd-Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ίδιου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειας του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, τι γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσης του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (Α.Π. 1141/2008, Α.Π.628/2006).

Επικουρικά:

Όλως επικουρικώς ακόμη και αν ακόμη ήθελε δεχθεί κάποιος ότι πρόκειται για ανήλικη μη συμπλήρωσα το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας της, εφαρμογή έχει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 348Α ΠΚ ήτοι η πλημμεληματική της μορφή (Όπως η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν 4267/2014, αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του Ν 4411/2016 - ΦΕΚΑ ' 142/3.8.2016.) καθώς από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι πρόκειται για άτομο κάτω των δεκαπέντε ετών.

Για τους λόγους αυτούς ζητώ να γίνει δεκτός ο ως άνω αυτοτελής ισχυρισμός μου και να απαλλαγώ από την κατηγορία τέλεσης του αδικήματος του άρθρου 348Α ΠΚ.

...

Δ. Μη στοιχειοθέτηση του αδικήματος του άρθρου 337ΠΚ παρ. 3 - Παύση της ποινικής δίωξης λόγω μη νομότυπης υποβολής εγκλήσεως.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4619/2019 (Νέος Ποινικός Κώδικας) «με το άρθρο 337 τιμωρείται όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον όλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου με φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Η πράξη αυτή διώκεται κατ’ έγκληση (παρ. 1). Αν ο παθών είναι ανήλικος νεώτερος των δώδεκα ετών η πράξη τιμωρείται με ποινή τριών μηνών έως δύο ετών (παρ. 2). Ενήλικος που προβαίνει μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών σε χειρονομίες ή προτάσεις και προσβάλλει την τιμή ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν επακολούθησε συνάντηση τουλάχιστον τριών ετών (παρ. 3). Τιμωρείται επίσης όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να εργαστεί. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτών απαιτείται έγκληση, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα εγκλήματα κατά της τιμής (παρ. 4)». Από το ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για την άσκηση ποινικής δίωξης για τις διάφορες περιπτώσεις τέλεσης του αδικήματος της ως άνω διάταξης απαιτείται έγκληση. Εν προκειμένω δεν υπεβλήθη εις βάρος μου έγκληση από τον παθών εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζει η διάταξη των άρθρου 42 και 51 του ΚΓΠΔ. Πρέπει επομένως να παύσει η ποινική δίωξη μου για την τέλεση της ως άνω πράξης.

Περαιτέρω, για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παρ. 3 του άρθρου 337 ΠΚ απαιτείται αντικειμενικά επαφή με ανήλικο άτομο κάτω των δεκαπέντε ετών πλην όμως όπως προκύπτει από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη η ηλικία της συνομιλήτριας μου ήταν άνω των δέκα οκτώ σε κάθε περίπτωση όμως και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο σε καμία περίπτωση αυτό όπως πρόκειται αμέσως, σαφώς και αδιαμφισβήτητα από τις συμπεριληφθείσες στην δικογραφία φωτογραφίες το απεικονιζόμενο σε αυτές πρόσωπο δεν φαίνεται να σε απολύτως καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των δέκα πέντε ετών ώστε να στοιχειοθετείται αντικειμενικούς η διάπραξη του ανωτέρω αδικήματος.

...

Πρέπει επομένως για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω να γίνει δεκτός ο ως άνω αυτοτελής ισχυρισμός μου και να απαλλαγώ και από αυτήν την κατηγορία.

Επειδή, όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, οι αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες είναι αβάσιμες και αστήρικτες, ζητώ να γίνουν δεκτοί οι ανωτέρω αυτοτελείς και αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί μου και να απαλλαγώ από όλες τις εις βάρος μου κατηγορίες.

Αθήνα, 16/11/2022

ο κατηγορούμενος δια του συνηγόρου υπεράσπισης Βασιλείου Τσιότσικα

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

...

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, την από 5- 4-2019 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Ιωάννη Πάσχου, καθώς και τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την αρχή της ηθικής αποδείξεως, την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

...

Επομένως, από την ενέργεια αυτή του κατηγορουμένου στοιχειοθετείται αντικειμενικά και υποκειμενικά, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, όχι το κακούργημα της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντος τα 15 έτη (άρθρο 348Α παρ. 2, 3, 4β ΠΚ) αλλά το πλημμέλημα της πορνογραφίας ανηλίκων του άρθρου 348A παρ. 1 του ΠΚ. Περαιτέρω, το άρθρο 348Γ του ΠΚ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν. 4267/2014 (ΦΕΚ A 137/12-6-2014), και με το οποίο τυποποιείται το έγκλημα των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, ορίζει ότι:

«1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και μέχρι τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και δ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται στις περιπτώσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στις περιπτώσεις γ' και δ' με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκαν με τη χρήση εξαναγκασμού ή βίας ή απειλής, προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή με σκοπό την επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α' της προηγούμενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, β) στην περίπτωση β' κάθειρξη μέχρι δεκαπέντε ετών, γ) στην περίπτωση γ' κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και δ) στην περίπτωση δ' κάθειρξη μέχρι οκτώ ετών.

3. Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών: α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή β) των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4267/2014 (άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 αυτής) το νέο άρθρο 348Γ εισάγεται στον Ποινικό Κώδικα, προκειμένου η εθνική έννομη τάξη να εναρμονιστεί με την επιλογή της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, για θέσπιση αξιοποίνου των πράξεων που συνδέονται με πορνογραφικές παραστάσεις. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιχειρεί για σοβαρά αδικήματα (σημείο 6 του προοιμίου), όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων (άρθρο 4 παρ. 5, 6, 7 της Οδηγίας), η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων (άρθρο 3 της Οδηγίας) και η παιδική πορνογραφία (άρθρο 5 της Οδηγίας), η Οδηγία 2011/93/ΕΕ οριοθετεί εννοιολογικά τις «πορνογραφικές παραστάσεις» και θέτει στο επίκεντρο της έννοιας αυτών την οργανωμένη απευθείας έκθεση ανηλίκων (είτε σε ζωντανή — «live» - παράσταση είτε δια σύγχρονων μέσων επικοινωνίας - όπως «skype»), η οποία είναι προορισμένη για ακροατήριο. Περιεχόμενο της έκθεσης αυτής συνιστά η προβολή είτε ανηλίκου που επιδίδεται σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα (πραγματικές ή εικονικές), είτε των γεννητικών οργάνων ή του σώματος αυτού, με τρόπο που να προκαλεί γενετήσια διέγερση. Έτσι, στην έννοια της οργανωμένης έκθεσης, που αποτελεί στοιχείο για τη συγκρότηση του εγκλήματος των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων του άρθρου 348Γ ΠΚ, είναι προφανές, ότι εμπίπτει η απευθείας έκθεση του ανηλίκου, η οποία μπορεί να γίνεται είτε ενώπιον κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόμενης τεχνολογίας, είτε μέσω της τεχνολογίας αυτής με απευθείας μετάδοση, ενώ η απλή αποτύπωση σε υλικό φορέα πορνογραφικού υλικού, που αναφέρεται στο σώμα ανηλίκου (χωρίς απευθείας έκθεση του ανηλίκου ενώπιον κοινού) στοιχειοθετεί το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων του άρθρου 348Α ΠΚ (βλ. ΑΠ 2122/2018 ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση, στον κατηγορούμενο αποδίδεται και η αξιόποινη πράξη του άρθρου 348Γ παρ. 1 β-3β του ΠΚ, ήτοι κατηγορείται για πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκου με παθόντα μη συμπληρώσαντα τα 14 έτη. Ωστόσο, εν προκειμένω, δεν πληρείται η αντικειμενική υπόσταση του ανωτέρω αδικήματος, καθώς δεν έλαβε χώρα απευθείας έκθεση της ανήλικης, είτε ενώπιον κοινού και χωρίς τη χρήση της προαναφερόμενης ανωτέρω τεχνολογίας, είτε μέσω της τεχνολογίας αυτής με απευθείας μετάδοση αλλά μόνο απλή αποτύπωση σε υλικό φορέα πορνογραφικού υλικού, που αναφέρεται στο σώμα της ανήλικης, χωρίς απευθείας έκθεσής της ενώπιον κοινού, με την οποία στοιχειοθετείται το έγκλημα της πορνογραφίας ανηλίκων του άρθρου 348Α ΠΚ.

Επομένως, ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος της αποδιδόμενης σε αυτόν ως άνω δεύτερης αξιόποινης πράξης του άρθρου 348Γ παρ. 1β-3β του ΠΚ, σύμφωνα και με το βάσιμο σχετικό ισχυρισμό του, ο οποίος περιέχεται στους κατατεθέντες ως άνω αυτοτελείς ισχυρισμούς του. Ακολούθως, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, στον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο, απέστειλε στην ανήλικη φωτογραφίες που απεικονίζουν τα γεννητικά του όργανα, ενώ μεταξύ τους υπήρξε συνομιλία, με την οποία την προσκαλούσε στη διενέργεια ασελγών πράξεων, προσβάλλοντας έτσι την τιμή της και την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της.

Στον κατηγορούμενο περαιτέρω αποδίδεται η αξιόποινη πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα 15 έτη μέσω διαδικτύου κατ’ άρθρο 337 παρ. 3 εδ. α του ΠΚ. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο πράξης: «Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». Δεδομένου, όμως, όπως προεκτέθηκε, ότι δεν προέκυψε ότι η ως άνω ανήλικη δεν είχε συμπληρώσει τα δεκαπέντε έτη, η πράξη που τέλεσε σε βάρος της ο κατηγορούμενος εμπίπτει, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, στη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου (337 ΠΚ), σύμφωνα με την οποία, όπως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης: «Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή». Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 344 εδ. α του ΠΚ, για την ποινική δίωξη στην περίπτωση του άρθρου 337 παρ. 1 ΠΚ απαιτείται έγκληση. Σημειώνεται ότι η διάταξη του άρθρου 337 παρ. 1 ΠΚ, όπως ίσχυε ανωτέρω, ήταν ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο, διότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 337 παρ. 1 ΠΚ, προβλέπει μεν ότι για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι ανήλικος. Συνεπώς, δεδομένου ότι, εν προκειμένω, δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα έγκληση για το ανωτέρω αδίκημα, πρέπει κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της αποδιδόμενης κατηγορίας από την παρ. 3 του άρθρου 337 ΠΚ στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (άρθρα 111, 112, 113 παρ. 3 ΠΚ σε συνδυασμό με άρθρο άρθρο 368 εδ. α ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου …

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο ομόφωνα, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας ως προς την πρώτη πράξη που του αποδίδεται, ήτοι της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων η παραγωγή του υλικού της οποίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα δεκαπέντε (15) έτη, σε παράβαση του άρθρου 348Α παρ. 1 ΠΚ, ήτοι του πλημμελήματος της πορνογραφίας ανηλίκων, του ότι: Α) Στην …, προμηθεύτηκε υλικό πορνογραφίας (δηλαδή περιγραφή ή πραγματική εικονική αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα του σώματος ανηλίκου που προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και καταγραφή ή αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό αυτό ή με ανήλικο) μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Την άνω πράξη τέλεσε του και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρονικό διάστημα, μέσω του προφίλ που διατηρούσε με την ονομασία … εισήλθε στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «skout» και προμηθεύτηκε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων και συγκεκριμένα …ÂÂÂ φωτογραφίες, οι οποίες αφορούσαν την ανήλικη και μη συμπληρώσασα τα 18 έτη, η οποία διατηρούσε προφίλ με την ονομασία

...

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν αθώο ομόφωνα, για τη δεύτερη πράξη που του αποδίδεται, ήτοι τις πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων με παθόντα μη συμπληρώσαντα τα δεκατέσσερα (14) έτη, του ότι: Β) Στην …. εξώθησε και παρέσυρε ανήλικο, ο οποίος συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη, προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις, ήτοι σε οργανωμένη απευθείας έκθεση που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών των γεννητικών του οργάνων και του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρονικό διάστημα εισήλθε στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «skout» μέσω του προφίλ που διατηρούσε με την ονομασία … και συνομιλούσε με ανήλικη κατώτερη των 14 ετών, η οποία διατηρούσε προφίλ με την ονομασία ... και βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια αντάλλαξε με αυτήν μηνύματα άσεμνου περιεχομένου περί ερωτικών πράξεων και προτιμήσεων και με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αποστολή από αυτόν άσεμνων δικών του φωτογραφιών (στις οποίες απεικονίζεται γυμνός)- προκάλεσε και πέτυχε να του αποστείλει αυτή 21 φωτογραφίες σε άσεμνες στάσεις, στις οποίες απεικονίζεται τόσο το σώμα της όσο και τα γεννητικά της όργανα κατά τρόπο που προδήλως προκαλούν γενετήσια διέγερση.

ΠΑΥΕΙ οριστικά την ποινική δίωξη ομόφωνα ως προς την τρίτη πράξη, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας που του αποδίδεται, ήτοι της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου μη συμπληρώσαντα τα δεκαπέντε (15) έτη μέσω διαδικτύου σε προσβολή γενετήσια αξιοπρέπειας ανηλίκου κατ’ άρθρο 337 παρ. 1 ΠΚ, του ότι: Γ) Στην … μέσω διαδικτύου απέκτησε επαφή με ανήλικο και με χειρονομίες ή προτάσεις ασελγείς, προσέβαλε την αξιοπρέπεια ανηλίκου στο επίπεδο της γενετήσιας ζωής του. Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο και χρόνο, εισήλθε στην ιστοσελίδα «skout» μέσω του προφίλ που διατηρούσε με την ονομασία … και συνομίλησε με ανήλικη, η οποία διατηρούσε προφίλ με την ονομασία … και βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια αντάλλαξε με αυτήν μηνύματα άσεμνου περιεχομένου περί ερωτικών πράξεων και προτιμήσεων, όπως και φωτογραφίες απεικονίζουσες αυτόν γυμνό, προσκαλώντας την σε ασελγείς πράξεις, περαιτέρω δε ζήτησε από αυτήν φωτογραφίες απεικονίζουσες αυτήν σε άσεμνες στάσεις και αυτή του τις απέστειλε. Οι παραπάνω ενέργειες συνιστούν προτάσεις που προσβάλλουν βάναυσα την αξιοπρέπεια της παραπάνω ανήλικης στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της.

Καταρτίσθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως, σε δημοσία συνεδρίαση.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

**Σημειώνεται ότι στην κατ' έφεση εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης στο Μικτο Ορκτωτο Εφετείο Αθηνών (2023), το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και έκρινε τον κατηγορούμενο αθώο και για την τρίτη πράξη ήτοι την προμήθεια υλικού παιδικής πορνογραφίας από πρόθεση 348Α ΠΚ. (αδημοσίευτη itlawyers)

Για την λήψη ανωνυμοποιημένου αντιγράφου του κειμένου της ως άνω απόφασης επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο ITLawyers