Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στα έργα τους. Παραχωρούνται από το νόμο για ορισμένο χρόνο, προκειμένου να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού . Τα πνευματικά δικαιώματα καλύπτουν πολλούς τύπους έργων, όπως:

Οπτικοακουστικά έργα, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και βίντεο στο διαδίκτυο.

Ηχογραφήσεις και μουσικές συνθέσεις.

Γραπτά έργα, όπως διαλέξεις, άρθρα, βιβλία και μουσικές συνθέσεις.

Οπτικά έργα, όπως εικόνες, αφίσες και διαφημίσεις.

Βιντεοπαιχνίδια και λογισμικό υπολογιστών.

Έργα δραματικής τέχνης, όπως θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον νόμο ή να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Είναι σημαντικό να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα και να ζητήσετε άδεια πριν χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που προστατεύεται από αυτά.

itlawyers
itlawyers

«Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού δικαιώματος μπορεί να αξιώσει κατά περίπτωση την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον»

Η προστασία και η αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι συχνά το πιο πολύτιμο, αλλά και ευάλωτο, περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας.

Έχοντας βρει τη χρυσή τομή μεταξύ τεχνολογίας, δικαίου και επιχειρηματικότητας, το γραφείο μας βοηθά τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν, αξιοποιήσουν και προστατεύσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλίσουν διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας που ασχολούνται με την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (trademarks) προσφέρουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την κατοχύρωση, διατήρηση και αξιοποίηση εμπορικού σήματος. Συμβουλεύουν και ενημερώνουν τον πελάτη για τις διαθέσιμες αμυντικές στρατηγικές αναφορικά με τα σήματα, τις εμπορικές μορφές και γενικότερα θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πνευματική Ιδιοκτησία (Intellectual Property - IP)

Με τον όρο πνευματικά δικαιώματα αναφερόμαστε στα δικαιώματα του δημιουργού πάνω σε κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης. Η πνευματική ιδιοκτησία αφορά λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα καθώς και τα συγγενικά με αυτά δικαιώματα, όπως η αναπαραγωγή ή η διανομή των έργων αυτών ή αντιγράφων τους χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού. Πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να αποτελέσουν και οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα.

Υπάρχει ωστόσο και μια δεύτερη κατηγορία πνευματικής ιδιοκτησίας, η βιομηχανική ιδιοκτησία. Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εφευρέσεις (διπλώματα ευρεσιτεχνίας), εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες, βιομηχανικά σχέδια και ενδείξεις προέλευσης.