Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων

Προσωπικά Δεδομένα
οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε:
  • προστασία της ιδιωτικής ζωής (προσωπικά δεδομένα), αστική και ποινική εκπροσώπηση στην παράνομη επεξεργασία

  • συμμόρφωση εταιρειών (και λοιπών νομικών οντοτήτων) με την εθνική νομοθεσία & τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR)

  • πιστοποιημένοι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομενων (ΥΠΔ) -Data Protection Officers (DPO) για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται βάσει των άρθρων 37-40 ΓΚΠΔ.

  • ιδιωτική παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) - Παρέχουμε συμβουλευτική υπηρεσία συμμόρφωσης και προστασία από παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων έτσι ωστε να ασκείτε την δραστηριότητά σας απρόσκοπτα και απροβλημάτιστα.

  • Δημιουργία πολιτικής απορρήτου για νομικά πρόσωπα, ηλεκτρονικό εμπόριο (eshop), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

  • Επίλυση παραβιάσεων απέναντι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα ελληνικά δικαστήρια