tsiotsikas
tsiotsikas

Συνένετευξη Βασιλείου Τσιότσικα στη στήλη Μικροπράγματα της LIFO σχετικά με την παιδική πορνογραφία

Παιδική Πορνογραφία στην Ελλάδα. Η σοκαριστική αλήθεια.

Οι κατηγορούμενοι, κι οι περιπτώσεις εκδικητικής αντίδρασης

Ο Βασίλης Τσιότσικας ειδικεύεται στο δίκαιο του διαδικτύου και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος και ως ποινικολόγος έχει ασχοληθεί εκτενώς με υποθέσεις που αφορούν την παιδική πορνογραφία.

Σχετικά με την νομική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος σχολιάζει ο κ. Τσιότσικας στη LiFO:

“Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας το ’90 η έννοια ηλεκτρονικό έγκλημα ήταν σχεδόν άγνωστη στην νομική ορολογία. Οι περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος περιορίζονταν μόνο σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι «hackers» επιτύγχαναν πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα κυρίως με την μέθοδο της «κοινωνικής μηχανικής» (social engineering) όπου ο «hacker» με αρωγό την πειθώ και προφανώς την ευχέρεια στην χρήση των η/υ κατάφερνε με απατηλό τρόπο να αποσπάσει κωδικούς οπότε και την πρόσβαση σε κρατικούς κόμβους ή οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα πχ τραπεζών ή οργανισμών.

Μετέπειτα με την διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδιαιτέρως από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και εφεξής και την ευρεία χρήση και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων εμφανίσθηκαν και νέες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε αυτά που σήμερα ονομάζουμε «γνήσιο ηλεκτρονικό έγκλημα». Τέτοιες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις πχ του 370 Ποινικού Κώδικα (παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα), 348Α ΠΚ (πορνογραφία ανηλίκων) κλπ.

Τα εγκλήματα αυτά τελούνται αποκλειστικώς με την χρήση του διαδικτύου – η/υ και οι σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) σχετικώς πρόσφατα κατά την τελευταία εικοσαετία για να αντιμετωπιστούν οι νέες μορφές ηλεκτρονικής εγκληματικότητας που ανέκυψαν με την χρήση των νέων τεχνολογιών”, σχολιάζει.

— Αναφέρετε στην ιστοσελίδα σας: “Στο πλαίσιο αυτό ενεργούμε όλες τις σχετικές πράξεις υπεράσπισης κατηγοριών πορνογραφίας ανηλίκων (παιδική πορνογραφία) ως απόλυτα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στο ηλεκτρονικό έγκλημα και το διαδίκτυο έχοντας μέχρι σήμερα να επιδείξουμε την μέγιστη δυνατή επιτυχία στον χειρισμό σχετικών υποθέσεων”. Τι σημαίνει αυτή η εξειδίκευση;

Ο δικηγόρος που εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό έγκλημα είναι άριστος γνώστης τόσο των ποινικών διατάξεων που αφορούν τις διάφορες εκφάνσεις του ηλεκτρονικού εγκλήματος όπως πχ την παιδική πορνογραφία όσο και των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την δικαστηριακή εμπειρία στον χειρισμό τους.

Το δίκαιο στον τομέα αυτό είναι συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτεί την εις βάθος κατανόησή του για την σωστή απόδοση της δικαιοσύνης. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου τα ποινικά δικαστήρια δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα ευρήματα των πολύπλοκων τεχνικών εκθέσεων των διωκτικών αρχών δηλαδή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η απονομή της δικαιοσύνης. Ο εξειδικευμένος στο ηλεκτρονικό έγκλημα δικηγόρος, ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, αναπτύσσει κάθε πτυχή της υπόθεσης σε «νομική γλώσσα» ώστε να αναδείξει στο ακροατήριο του δικαστηρίου τα ορθά όρια της ποινικά κολάσιμης συμπεριφοράς, εφόσον αυτή υφίσταται και αποδεικνύεται, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σε ό,τι δε αφορά το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, ο εξειδικευμένος δικηγόρος θα εντοπίσει τις περιστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά τα οποία φέρεται ότι τελέστηκε η συγκεκριμένη πράξη και θα τα αναλύσει για να διαπιστώσει το επιλήψιμο ή μη της συμπεριφοράς. Με τη συνδρομή τεχνικών εμπειρογνωμόνων αναλύουμε τη δράση του φερόμενου ως δράστη προκειμένου να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη πρόθεσης και των αντικειμενικών στοιχείων που περιορίζουν ή και που ακόμη εξαλείφουν το αξιόποινο της πράξης. Παρά την γενικώς εσφαλμένη εντύπωση ότι κάθε κατηγορούμενος είναι και ένοχος για την πράξη για την οποία κατηγορείται, στην δικαστηριακή πρακτική η απόδειξη της κατηγορίας είναι εξίσου δυσχερής και ο συνήγορος υπεράσπισης είναι επιφορτισμένος με την ανάδειξη των στοιχείων και την αναγωγή τους στον κανόνα δικαίου που καταδεικνύουν την αθωότητα ή έστω θα δημιουργήσουν αμφιβολίες για τον δόλο (πρόθεση) ή το επιλήψιμο της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.

Έχει παρατηρηθεί σε υποθέσεις μας το πρόσωπο του κατηγορουμένου να είναι διαφορετικό από αυτό του δράστη, η καταγγελία να αφορά εκδικητική αντίδραση σε μια προηγούμενη συμπεριφορά του κατηγορουμένου ακόμη και η απουσία του κατηγορουμένου από τον τόπο του εγκλήματος ή ακόμη και η επιμόλυνση του η/υ με κακόβουλο λογισμικό που ευθύνεται για την λήψη υλικού πορνογραφίας ανηλίκων (το οποίο αποτελεί και συνήθη πρακτική των οργανωμένων κυκλωμάτων παιδικής πορνογραφίας προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους). Κάθε υπόθεση έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και αξιολογείται με βάση αυτά.

— Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για κατοχή παιδικής πορνογραφία, τι για διακίνηση και τι για παραγωγή αυτού του υλικού; Υπάρχει νομική διάκριση ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που εμφανίζονται στο πορνογραφικό υλικό.

Η απαξία της τέλεσης του εγκλήματος της παιδικής πορνογραφίας (348Α ΠΚ) είναι συνεχώς αυξανόμενη. Λόγω της μεγάλης ευκολίας στην διάδοση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων μέσω του διαδικτύου καθίσταται αναγκαία η αυστηροποίηση των ποινικών διατάξεων για την παραγωγή, προμήθεια, διάθεση, διακίνηση και κατοχή τέτοιου υλικού. Κατά την εισαγωγή του σχετικού αδικήματος στην ελληνική έννομη τάξη, το 2002, για να θεωρηθεί παράνομη η συμπεριφορά απαιτούνταν ο σκοπός της κερδοσκοπία. Από το 2007 και εφεξής, με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, έχει καταστεί επιλήψιμη η (με πρόθεση) προμήθεια, κατοχή, διακίνηση και παραγωγή μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Όταν μάλιστα οι ανωτέρω πράξεις αφορούν ανήλικα κάτω των δεκαπέντε ετών πρόσωπα, η πράξη χαρακτηρίζεται κακουργηματική με πολύ αυστηρές στερητικές της ελευθερίας ποινές και εξαντλητικές χρηματικές ποινές. Δικαίως, φυσικά, καθώς σκοπός του νομοθέτη είναι η προστασία της παιδικής ηλικίας και εν γένει της ανηλικότητας.

Με τον νέο ποινικό κώδικα το 2019 και πιο πρόσφατα με τον ν.4855/2021 όταν οι ανωτέρω πράξεις αφορούν ανηλίκους κάτω των δώδεκα ετών επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις για πρώτη φορά καθιερώθηκε και η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Κατά την άποψή μας, οι περιπτώσεις δραστών παραγωγής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, οι οποίες ευτυχώς στην χώρα μας είναι ελάχιστες, χρήζουν ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης ενώ τα ανήλικα θύματα τους βιώνουν ποικιλοτρόπως τις συνέπειες του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος οι οποίες μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην μνήμη τους από την τρυφερή ηλικία.

— Εσείς παρατηρείτε αύξηση των υποθέσεων που φτάνουν στο γραφείο σας;

Με την ραγδαία εξάπλωση των νέων τεχνολογιών κατά την προηγούμενη δεκαετία παρατηρήθηκε ταυτόχρονα και η γραμμική αύξηση των υποθέσεων παιδικής πορνογραφίας. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρούμε μια σταθεροποίηση στον αριθμό των υποθέσεων με ποιοτική όμως αναβάθμιση. Φρονούμε ότι η ποιοτική αυτή αναβάθμιση οφείλεται στην ικανότητα της ΔΗΕ (και των διεθνών οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται) να εντοπίζει και να εξιχνιάζει υποθέσεις οργανωμένων κυκλωμάτων με την χρήση σύγχρονου λογισμικού αλλά και στην εγρήγορση των πολιτών που αναφέρουν ύποπτες συμπεριφορές στις αρχές.

πηγή:

https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/paidiki-pornografia-stin-ellada-i-sokaristiki-alitheia/