Το να πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς είτε την έρευνα, είτε τη δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, είναι συχνά μια οδυνηρή και τραυματική εμπειρία.

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το ηλεκτρονικό έγκλημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων η διάδοση ιών, η χρήση πλαστού λογισμικού, η παράνομη πρόσβαση και υποκλοπή πληροφοριών αλλά και η (συκοφαντική) δυσφήμηση μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων, η ηλεκτρονική απάτη και η πορνογραφία ανηλίκων.

Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς και ο διεθνής χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων, συχνά σημαίνει την εμπλοκή αστυνομικών υπηρεσιών του εξωτερικού αλλά και ανάκυψη ζητημάτων διεθνούς δικαιοδοσίας.

Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία αντιμετώπισης ερευνών και διώξεων πολλαπλής δικαιοδοσίας, ενώ οι ειδικευμένοι συνεργάτες μπορούν να χειριστούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση για την ανάλυσή τους.

Σημαντικός αριθμός υποθέσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος που χειριζόμαστε αφορούν υποθέσεις του άρθρου 348Α ΠΚ, δηλαδή, υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο καθώς και η αντιμετώπιση κατηγοριών που αφορούν σχετικά πλημμελήματα ή κακουργήματα.

Στο πλαίσιο αυτό ενεργούμε όλες τις σχετικές πράξεις υπεράσπισης κατηγοριών πορνογραφίας ανηλίκων (παιδική πορνογραφία) ως απόλυτα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στο ηλεκτρονικό έγκλημα και το διαδίκτυο έχοντας μέχρι σήμερα να επιδείξουμε την μέγιστη δυνατή επιτυχία στον χειρισμό σχετικών υποθέσεων.

Βασίλειος Τσιότσικας Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω LL.M, DPO

Δικηγόρος ηλεκτρονικού εγκλήματος

Vasileios Tsiotsikas LLM
Vasileios Tsiotsikas LLM